Qui Som?

PSILOMED IN SITU és un equip multidisciplinari de professionals especialitzats en l’àrea assistencial de la Salut mental (Psicòlegs/gues i Psiquiatres) i trastorns del Llenguatge (Logopeda), i en l’àrea de d’educació i desenvolupament personal (Psicopedagogia, Coaching) que realitza intervencions in situ, en el propi lloc on es troba el pacient (domicili, escola, empresa, context hospitalari, etc.).

ON ESTEM? Comptem amb Equips interdisciplinaris a les Zones de:

  • BARCELONA província
  • LLEIDA província. Pioners/es a Lleida en l’ús de la Realitat Virtual!
  • GIRONA província
  • TARRAGONA província
  • SARAGOSSA província. Pioners/es a Saragossa i Huesca en Coaching Psicopedagògic amb el suport de les TIC (Mètode Glifing)!

QUÈ ENS DESTACA?   INNOVACIÓ i ESPECIALITZACIÓ

De la premisa sobre la importancia en la nostra pràctica professional, de la ÈTICA, per tal de ser coherents amb la complexitat que te l’àmbit de la salut mental, de la HUMILTAT per reconeixer que la ESPECIALITZACIÓ és la clau d’una bona intervenció, va nàixer PSILOMED insitu, i es va formar un equip de professionals de la psicología, la logopedia i la medicina i la psiquiatría.

PSILOMED IN SITU dona cobertura a tota Catalunya i a l’Aragó amb un equip multidisciplinari. L’equip està format en l’atenció a domicili i naix d’un centre amb reconeixement sanitari, amb recorregut i ubicat a Lleida, Centre Integral PsiCo.

PER QUÈ UN SERVEI D’ATENCIÓ IN SITU?

Quan la mobilitat està reduïda, el desplaçament a un centre de psicologia suposa un problema o bé la situació familiar requereix una intervenció in situ, la visita del/la psiquiatra, psicòleg/a o logopeda és la solució al problema.

Per altra banda, la flexibilitat que ofereix IN SITU sobre el lloc on es realitzarà l’atenció pel professional de l’equip (coaching, psicologia, psiquiatria o logopèdia) te una sèrie d’avantatges, tant per la persona que sol·licita el servei com pel/la professional. Una de les principals avantatges pel/la pacient/client és la comoditat i seguretat de trobar-se en l’entorn que han escollit per rebre l’atenció especialitzada. La confidencialitat que proporciona una atenció en el lloc que decideixis. La accessibilitat física i temporal, donat que no existeix la limitació que suposa la conciliació entre les responsabilitats i el temps personal per acudir a un centre. I per altra banda, el/la professional al intervenir in situ, obté informació valuosa del/la client mitjançant la observació, sobre el context familiar o l’empresa que el/la familiaritza amb el context i li permet adaptar al màxim l’atenció a les necessitats dels pacients/clients.

Aportacions de valor PSICO IN SITU

Flexibilitat horària i accessibilitat
Atenció integral
Professionalitat i especialització
Equip multidisciplinari (psicologia / psiquiatria i logopèdia)
Treball en xarxa i coordinació inter-servei
Avalats per l’experiència
Transparència, confidencialitat i integritat

Confiança i afinitat

Entre terapeuta i pacient

Especialització i professionalitat

La Psicologia és molt àmplia, per aquesta raó l'equip compta amb psicòlegs/ogues especialitzades en adults, adolescents o infants. En aquesta línia, entenem que els motius que porta a una persona a demanar ajuda són diversos, i els/les professionals també estan formats/des i especialitzats/des en diferents àrees clíniques d’intervenció i metodologies (intervenció cognitiu conductual, noves teràpies, psicologia psicodinàmica, psicoteràpia de parella, etc.) i en diferents símptomes (depressió, ansietat, trastorns alimentaris, addiccions, etc).

Truqui’ns

I des de la confidencialitat, li assignarem la professional de l’equip multidisciplinari que millor s’ajusti a vostè i a la raó que el/la dugui a nosaltres per garantir la recuperació del seu benestar emocional i psicològic.

Equip Multidisciplinari (psicologia, logopèdia i psiquiatria)

Per tal d’oferir una atenció integral als nostres pacients, i donada la àmplia casuística que avarca la salut mental, el nostre servei especialitzat en salut mental disposa d’ambdues disciplines clíniques i ens permet assolir tractaments més ajustats a cada cas des d’un model bio-psico-social que avarca totes les variables que puguin promoure la recuperació de la persona.

Atenció integral

Comptar amb professionals de la psicologia, logopèdia i la medicina i mantenir col·laboracions amb professionals de l’educació ens permet oferir una atenció integral a cada cas.

Coordinació* i Supervisió clínica

A diferencia de la major part de despatxos o consultes de psicologia, realitzem reunions multidisciplinari regulars i mensuals tot l’equip i supervisions clíniques dels casos que esdevinguin necessaris. De nou ens avantatja la coordinació entre l’àrea de psicologia i l’equip mèdic del servei, i aquesta es produeix de forma fluida per tal de facilitar una atenció integral i un tractament ajustat a les necessitats de cada pacient.
* Aquesta coordinació o comunicació interna es porta a terme sota estrictes compromisos de confidencialitat.

Formació i actualització de coneixement clínic

Com referíem inicialment la psicologia és molt àmplia i la casuística també, i es vital actualitzar coneixements clínics quan treballem en l’àrea de la salut mental, per tant a PsiLomed es realitzen sessions monogràfiques de formació interna a l’equip multidisciplinari, tant per actualitzar coneixements com per revisar protocols d’intervenció en determinats casos (trastorns alimentaris, addiccions, tdah, etc.). En aquesta mateixa línia, l’equip participa en formacions, jornades i congressos externs.

Transparència i integritat

El pacient tindrà tanta informació com desitgi sobre allò que implica el seu tractament (diagnòstic, pla terapèutic i alternatives de tractament). Els equips desenvolupen la seva tasca des d’una bona praxis que es recolza en la deontologia pròpia dels col·legis professionals de psicologia i medicina.

Confidencialitat, la nostra política de privacitat

A PsiLoMed in situ, la confidencialitat i la bona praxis és un compromís. Per tant el nostre centre prioritza garantir la privacitat i NO es realitzaran les següents accions: NO es dona informació a tercers per telèfon sense l’autorització del pacient (l’excepció en menors, són els pares), y NO es lliuren informes a tercers (es lliurarà directament al pacient).Si alguna institució o escola, ens demana informació, no la emetríem sense el consentiment dels pares del menor o turos legals i si comptem amb l’autorització expressa dels pares, aquesta informació sempre serà ajustada als objectius psicopedagògics.