La logopèdia és la professió especialitzada en l’estudi, la prevenció, l’avaluació, el diagnòstic i el tractament de les dificultats de la comunicació i de la deglució en adults i en nens/es. La comunicació no verbal també és matèria d’estudi dels logopedes. El/la logopeda analitza i actua sobre l’expressió i la comprensió del llenguatge.

Trastorns més freqüentment consultats per l’equip de logopèdia in situ:

Trastorns de l’adquisició de la parla

 • Dislàlia
 • Retard de la parla
 • Disglòssia

Trastorns de l’adquisició del llenguatge

 • Retard del llenguatge
 • Trastorn específic del llenguatge (TEL)
 • Dificultats en el llenguatge escrit (retard lector i dislèxia)

Trastorns de la fluència: disfèmia o quequesa

Alteracions miofuncionals

 • Respiració oral
 • Deglució disfuncional

Trastorns de la veu

 • Afàsia
 • Disàrtria
 • Disfàgia

Trastorns d’origen neurològic

 • Disfoni
 • Paràlisi cordes vocals
 • Veu erigmofònica

Logopèdia IN SITU és divideix en dues àrees:

 • LOGOPÈDIA CLINICA Y EDUCTIVA INFANTIL

El nostre equip de logopedes realitza intervencions en els següents CONTEXTOS:

 • Al propi domicili del/la nen/a
 • A l’escola
 • A camp obert (parcs i altres espais oberts)

El nostre equip de logopedes és coordinarà amb la Escola si es valora necessari.

Quan cal consultar al/la logopeda? Existeixen indicadors pels i aquests en són alguns exemples:

 • Que observeu  que respira amb la boca oberta.
 • Que presenti afonia freqüentment
 • Que observeu dificultats per pronunciar algun so.
 • Que no entengueu que diu quan es comunica
 • Que observeu que amb freqüència es “menja sons” o n’agrega.
 • Que us manifesti que no escolta bé.
 • Que observeu que no parla o parli molt poc.
 • Que observeu canvis bruscos en la veu.
 • Un endarriment en el desenvolupament del llenguatge.
 • Dificultats a l’hora d’escriure o llegir correctament.
 • LOGOPÈDIA Y REHABILITACIÓ ADULTS

Quan cal consultar al/la logopeda? També existeixen alguns indicadors en l’àrea logopèdia d’adults:
Afonia freqüent

 • Dificultats en la deglució (ingerir, engolir…)
 • Diagnòstic de nòduls, pòlips…
 • Que hagi patit un accident cerebral vascular (afàsia)
 • Que es presenti pèrdua de vocabulari, llenguatgem memòria…
 • Diagnòstic de malaltia neurodegenerativa com el Parkinson, Huntintong, Alzheimer o altres demències, Escleròsis,….

En els supòsits de diagnòstic previ, sinó ha estat visitat/da per un/a psicòleg/oga clínic, caldrà que un psicòleg/oga clínic, avaluí abans el deteriorament que presenta l’adult (memòria, orientació, llenguatge, etc.)