Trastorns alimentaris, perill a les xarxes socials

Les webs 'Pro-Ana' (proanorèxia) i 'Pro-Mia' (probulímia) promouen els trastorns alimentaris oferint consells per ocultar la malaltia, exercicis, o dietes restrictives molt extremes, "com vomitar", diürètics amb els quals perdre pes ràpidament, i converteixen la xarxa en un nociu suport a les joves per fer del trastorn alimentari seu estil de vida. La seva perillositat és [...]