La depressió no s’escull: claus per comprendre la malaltia.

Totes les persones, en algun moment al llarg de la nostra vida, vivim sentiments de tristesa. Però quan una persona pateix una depressió, aquest sentiment es presenta de forma recurrent i el malestar psíquic impedeix que pugui continuar amb la seva vida quotidiana amb normalitat. La depressió presenta una simptomatologia de caràcter AFECTIU (sentiment de [...]