TALENT O PRECOCITAT? ACTIU O HIPERACTIU?: La importància del Diagnòstic Diferencial

DIAGNÒSTICS POLEMITZATS En els últims anys, destaquen en nombre dos diagnòstics en la psicologia clínica i educativa infantojuvenil: les altes capacitats i el Trastorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat (TDAH). De tots dos diagnòstics s'ha generat debat sobre la veracitat de la prevalença i la “sobre tendència” a realitzar diagnòstics precipitats. Sobre tot en relació [...]