La nostra missió és oferir una atenció personalitzada, interdisciplinària i professional adaptada al context vital de cada client. Donant presencia a les àrees de dificultat i garantint la accessibilitat al psicòleg / coach.

Al llarg de la nostra experiència com a psicòlegs clínics hem observat la barrera que suposa per moltes persones mantenir una constància en les sessions, per problemes de conciliació familiar, i la empenta que suposaria pel tractament la nostra presencia allà on necessita.

Per altra banda, la accessibilitat temporal i espacial, la confidencialitat i la normalització del procés terapèutic que suposa intervenir in situ, ha fet que molts dels nostres clients/pacients repeteixin l’experiència.

La professionalitat de la coordinació clínica de PsiLomed, que supervisa i vetlla pel compliment de l’atenció proposada i es manté a disposició de les persones per les que treballem

PsiLomed ens permet superar aquestes barreres i per exemple:

 • Realitzarem una valoració de la situació i valorarem la idoneïtat del treball in situ
 • Oferir una orientació sobre els recursos individuals i estratègies a treballar per recuperar els dèficits i funcions que el pacient a perdut.
 • Brindar a la persona i família un espai de reflexió i expressió afectiva en el qual pugui ser escoltat el patiment, les necessitats, desitjos i dificultats.
 • Ajudar a delimitar la problemàtica i desenvolupar estratègies o recursos propis per superar els obstacles propis del coaching personal i de la psicologia
 • Facilitar la comprensió i assimilació dels canvis que provoca un procés de pèrdua de funcions físiques o psíquiques.
 • Reorganitzar el nucli familiar potenciant la creativitat i capacitat d’adaptació de tots els membres.

Sense barreres, sense més límits que els dels propis objectius terapèutics, dirigits a fomentar l’autonomia de les persones i la ràpida recuperació de la vida quotidiana.

Arribar on la consulta psicològica en una seu física de consultori no arriba.

PsiLomed ens permet superar aquestes barreres i per exemple:

 • Acudir al domicili de parelles que han iniciat un procés de teràpia de parella.
 • Observar infants en el propi medi familiar
 • Que la logopeda acudeixi a la pròpia escola
 • Fer una atenció conjunta a l’infant amb el cotutor de la escola
 • Treballar en el propi domicili un TOC
 • Que el/la coach visiti a un empresari a la pròpia empresa o en una cafeteria
 • Acompanyar a una persona amb diagnòstic d’agorafòbia a sortir al carrer
 • Acompanyar adolescents diagnosticats de TCA durant una menjada, moment més crític del dia i explorar entorn per fomentar estratègies terapèutiques.
 • Acompanyar a adolescents
 • Etc

Àmbits d’intervenció

PSICOLOGIA IN SITU

PSICOLOGIA IN SITU

CLIKAR
PSIQUIATRIA NEUROPSICOLOGIA IN SITU

PSIQUIATRIA NEUROPSICOLOGIA IN SITU

CLIKAR
LOGOPEDIA IN SITU

LOGOPEDIA IN SITU

CLIKAR
COACHING IN SITU

COACHING IN SITU

CLIKAR
FORMACIO IN SITU

FORMACIO IN SITU

CLIKAR