Les especialitzacions  que abarquem com professionals de la psicologia i la psiquiatria formats en cada programa d’atenció, es divideixen en els següents serveis d’atenció:

I- Servei Atenció Psicològica ADULTS

 • Transtorns de l’estat de l’ànim (Depressió, distímia, etc)
 • Transtorns per abús de substàncies o addicions no tòxiques (ludopatia, internet, etc)
 • Transtorns d’ansietat
 • Transtorns de personalitat
 • Suport psicològic a persones amb malalties cròniques
 • Suport psicològic a persones en situacions i esdeveniments estressants o traumàtics: pèrdua, acompanyament al dol, accidents, etc.
 • Altres situacions que causin patiment: dificultats per parlar en públic, manca d’habilitats socials, baixa autoestima, inseguretat, situacions de mobbing, etc.

II- Servei de Psicologia de la PARELLA I SEXUALITAT

La teva parella és la teva família, convius amb la persona que has escollit per construir un projecte de vida.
No obstant determinats moments vitals (arribada d’un fill, conflicte familiar, et c) o altres esdeveniments estressants poden fer necessària la demanda de psicoteràpia.

L’equip de psicòlegs de PsiLoMed considera que la psicoteràpia de parella sempre SUMA, mai resta. SUMA a la parella l’experiència de compartir amb un psicòleg/oga especialitzat en parella i sexualitat i revisar les pròpies estratègies d’afrontament i gestió de les emocions o adquirir-ne de noves. Suma, perquè augmenta l’autoconsciència i l’autoconeixement dels dos, sobre com cuiden el vincle i el projecte comú que van iniciar temps enrere.

Alguns dels motius de consulta més recurrents:

 • Problemes de comunicació i resolució de conflictes
 • Infidelitat, desconfiança o desmotivació
 • Sexualitat: manca de desig sexual, apatia, etc.
 • Suport com a pares i mares en la reproducció assistida
 • Suport en la pèrdua (Dol perinatal o neonatal)
 • Estrès i dificultats de gestionar la vida familiar (fills i filles)

La nostra àmplia experiència ens ha mostrat sovint la dificultat que tenen algunes parelles per acudir a la teràpia, i conciliar horari i desplaçament, per aquest motiu neix l’equip in situ. Per facilitar el suport i acompanyament necessari.

III- Servei psicopedagògic a INFANTS i COACHING FAMILIAR

 • Unitat d’atenció a necessitats educatives especials
 • TDAH
 • Transtorn de l’aprenentatge
 • Trastorns de l’ànim
 • Trastorns de conducta
 • Trastorns del desenvolupament
 • Trastorns del son
 • Trastorns alimentaris
 • Trastorns d’eliminació ( enuresis i encopresis)
 • Intervencions en altes capacitats
 • Coaching per a PARES

La funció del/la psicòleg/oga infantil o d’adolescents in situ, és poder realitzar una devolutiva i donar eines i pautes a la família el mes ajustades a la realitat possibles. La atenció al domicili facilita l’observació, tècnica que ha adoptat un important ressò mediàtic gràcies al reallity la “Supernany”.     L’ Observació permet a l’equip de psicologia observar la conducta dels infants i la seva gestió emocional en el seu propi medi, on els límits són més difosos i per tant les conductes més espontànies.

Adreçat a famílies amb infants i/o adolescents a càrrec, la durada de cada fase pot tenir una durada mínima d’una sessió de 50 minuts i es divideix en les següents fases:

1. Entrevista amb la família. En aquesta entrevista o entrevistes recollim la demanda de la família, (per exemple: quin comportament els preocupa, des de quan i com es produeix aquest comportament, estratègies emprades per solucionar-ho) i la anamnesis (història evolutiva del menor, amb les dates més rellevants per la nostra pràctica clínica).
Per nosaltres aquest primer pas, es el mes important per establir un pla terapèutic i fer una diagnosis situacional inicial.
2. Observació i atenció de l’infant. El psicòleg explicarà a la família com es desenvoluparà aquesta segona fase (si necessita estar a soles amb l’infant, si desitja que interactuïn amb normalitat, etc.)
3. Devolutiva i pautes per la família. Es fa un retorn a la família, se l’escolta i es faciliten estratègies no adoptades o reforcen amb millores estratègies educatives prèvies. El psicòleg infantil in situ es centra en les solucions. Si s’escau es proposa Exploració, que pot realitzar el propi Equip interdisciplinari de PsiLoMed (Psicologia, Logopèdia i Medicina).
4. Seguiment i acompanyament de la família. Desprès de la devolutiva establim un mínim d’una sessió de seguiment que pot anar calendaritzada o a demanda de la pròpia família. El seguiment el supervisa el coordinador d’equip i es traslladat a les reunions de l’equip interdisciplinari.

IV- Servei d’atenció Psicològica a ADOLESCENTS i COACHING FAMILIAR

L’adolescència ha estat sempre referida com una època de canvi, l’ etapa del cicle vital de l’ésser humà on es produeix una reorganització de les vivències acumulades fins aquell moment, de tràngols, inseguretats, d’incerteses i de descoberta. Un període en el que es desenvolupa la construcció d’una nova identitat i d’un nou coneixement d’un/a mateix/a.

L’adolescència és per excel·lència una època de transformació, de transició entre la infantesa i l’etapa adulta.

Detectar dificultats o vivències en l’adolescent que requereixen suport psicòlogic és complica donada la tendència al hermetisme i el silenci de l’adolescència.

L’abordatge IN SITU dels professionals en psicologia i les tècniques de coaching, aconsegueixen APROPAR ALS ADOLESCENTS AL SUPORT /L’ACOMPANYAMENT I L’ESPAI D’ESCOLTA ACTIVA QUE afavoreixen aquesta detecció, reorganització i abordatge de situacions.

Des de la nostra experiència a l’àrea psicològica,  els motius de consulta que ens trobem solen poder agrupar-se en els següents grups:

 • Problemes d’autoestima i/o  relacionals (baixa autoestima, patiment per una ruptura afectiva amb un/a amic/ga o parella, etc.)
 • Trastorns afectius (depressió) o d’ansietat
 • Transtorns Alimentaris (Anorèxia i Bulimia)
 • Relacions abusives: en l’àmbit de la parella, a l’escola, o en l’etapa de l’infància (ABI, Abús sexual infantil, etc)
 • Addiccions a les noves tecnologies o altres diagnòstics (TDAH, Transtorns de personalitat, etc)

Si ET PREOCUPA no t’esperis més DEMANA’NS UN PSICOCOACH ESPECIALITZAT EN ADOLESCENTS.

Acudirà el/la professional de l’EQUIP ESPECIALITZAT que més s’adapti al que traslladis al coordinador/a de PSILOMED IN SITU

V- Unitat d’atenció Neuropsicologia a Adults i Gent gran

 • Demències
 • Transtorns de l’ànim
 • Problemes neuropsicològics
 • Suport psicosocial
 • Suport al familiar/cuidador

VI- Unitat de Tractament de TRASTORNS ALIMENTARIS

Com refereix ACAB (Associació Catalana Contra la Anorexia i Bulímia) el 70% de les persones que pateixen un trastorn de la conducta alimentària es recuperen, però per a que això sigui possible han de rebre ajuda especialitzada.

26.000 adolescents pateixen algun trastorns alimentaris tan sòls a Catalunya.
L’any 2015 el territori d’Aragó, en concret el Hospital clínic de Zaragoza i la Associació Aragonesa de familiars de pacients amb trastorns de la conducta alimentaria: Anorèxia y Bulímia va viure un increment d’atencions de pacients amb trastorns alimentaris que feia història.

La prevalença és inqüestionable, per tant a PSILOMED IN SITU, comptem amb una Unitat de Tractament de Trastorns Alimentaris formada per un/a METGE/ESSA i un/a PSICÒLEG/OGA que assisteix a la pacient al seu domicili.

Disposem d’un protocol intern i de treball en xarxa que te en consideració els serveis del territori i OFERIM “IN SITU” (en el lloc que convingui):

 • SUPORT PSICOLOGIC CONTINUAT
 • ACOMPANYAMENT DURANT LES INGESTES AL DOMICILI
 • ASSESSORAMENT I SUPORT PSICOLOGIC FAMILIAR
 • SEGUIMENT PSICOTERAPEUTIC
 • CONTROL MÈDIC I SUPERVISIÓ CLINICA
 • SI S’ESCAU DERIVACIÓ I ACOMPANYAMENT  A LA XARXA PÚBLICA

Un Equip INTERDISCIPLINARI ESPECIALITZAT EN TRASTORNS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA al vostre servei.