Avui vull parlar-vos d’una professió d’importants funcions, que respecto i em meravella, la Logopèdia. Aquest post recordarà les seves funcions, la seva importància i perquè és una part crucial del nostre equip interdisciplinari.

La confusió sobre el paper del logopeda, és encara patent AVUI. Realment, encara sembla que per estar familiaritzats amb aquesta professió, tinguem que tenir un cas proper, que acudeixi al logopeda. Per exemple, un nen que tingui un retard en l’adquisició del llenguatge o amb disfunció masticatòria – deglutòria, un adult que hagi patit un ictus i realitzi la rehabilitació, etc. Si, la logopèdia s’ocupa de  totes les edats. Donat que per diferents causes, tant menors com adults, podem veure alterat el nostre llenguatge, la base de la comunicació, ja sigui perquè no hi sentim, perquè no puguem parlar, perquè no comprenguem o no ens comuniquem de forma adequada.

I és que, la Logopèdia està integrada dins de les Ciències de la Salut, i per això hauria d’estar present tant en sector hospitalari com l’educatiu.  De fet ja hi té certa presència i forma part de l’equip interdisciplinari dels centres d’atenció primerenca, juntament amb psicòlegs i metges. Tot i així la seva presència encara avui és insuficient.

A més, encara no es té prou en compte el caràcter preventiu de la logopèdia i la seva potencialitat en el desenvolupament del llenguatge. Si fos així, veuríem els avenços que fan els pacients que acudeixen a aquests professionals.

LA LOGOPÈDIA OBTÉ PROGRESSOS RÀPIDS I EFECTIUS

Els progressos que realitzen de la mà de la logopeda tant els petits i grans són objectivables. Només cal acudir amb regularitat i constància i atendre les recomanacions del / la professional.

Aquesta va ser una de les qüestions que em va fascinar de la logopèdia: la rapidesa amb què s’observa la millora en els pacients que acudeixen a la logopeda. En nens, són portaveu d’aquestes ràpides millores els propis pares, que agraeixen i valoren el paper d’aquest/a professional. El nen millora la seva comunicació i la seva frustració es redueix fins a desaparèixer, perquè el seu entorn ho comprèn! Imagineu-vos! Per què resistir-nos a un canvi així? És frustrant fins i tot pels pares.

El mateix podem dir de la intervenció en logopèdia en adults, per exemple en la neurorehabilitació de pacients que han patit accidents vasculars (ictus), es pot parlar d’un patró de recuperació que es completa en el 95% dels casos, a les 13 setmanes . Encara que varia en funció de la gravetat del ictus, és un patró de recuperació excel·lent.

PER QUÈ CAL VALORAR TANT LA LOGOPÈDIA?

  1. – Perquè tracta la comunicació. I La comunicació humana és com el reg sanguini, ha de circular, existir, ens dóna confiança i ens fa formar part del nostre entorn. De manera que qualsevol dificultat s’hauria d’atendre de forma immediata.
  2. – La diplomatura de logopèdia aborda el llenguatge i la comunicació des de la perspectiva mèdica, psicològica, lingüística i educativa. Pel que simplificar els seus coneixements és un greu error.
  3. – Els seus èxits com a disciplina de ciències de la salut són objectivables
  4. – El / la pacient, adult o infant, ho agraeix i el seu entorn també, perquè viuen els canvis en primera persona.
  5. La logopèdia és vocacional. En sóc testimoni, ho presencio amb els mateixos professionals dels nostres equips, els apassiona, s’impliquen i ho transmeten. Per nosaltres els/les psicòlegs/gues és enriquidor treballar amb ells/es, ens retroalimentem de coneixements i motivació.

Segur que em deixo moltes més raons, però desitjo i espero haver-vos transmès la importància d’aquests/es excel·lents professionals i companys/es.