Les teves dades estan segures amb nosaltres, no seran cedides a tercers, i seran tractades segons la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14 de desembre, i suplement en català núm. 17, de 30 de desembre) que té com a objecte garantir i protegir, pel que fa al tractament de les dades personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques, i especialment del seu honor i la seva intimitat personal i familiar.

L’assistència in situ considera qualsevol espai on es realitzi l’atenció (domicili, empresa, escola, carrer, cafeteria, etc.). Les assistències o entrevistes a altres persones (familiar, escola, companys empresa, etc.) impliquen un temps de dedicació professional del/la psicòleg/logopeda/psiquiatre/coach, amb honoraris igualment estipulats.

Els i les professionals que realitzen l’assistència al domicili, compten amb el suport de l’equip interdisciplinari (medicina, psiquiatria, psicologia i logopèdia).

El cobrament de les sessions es realitza prèviament a la sessió, exceptuant socis i sòcies de Psilomed Club. Per realitzar anul·lacions de les sessions cal avisar amb un mínim de 24 hores d’antelació. Si l’anul·lació es produeix el mateix dia, i no s’ha produït per una causa justificada (entenent causa justificada un imprevist o una urgència ineludible) amb la finalitat que el/la professional psicòloga/psiquiatre/logopeda no es vegi perjudicat per imprevistos que no són de la seva responsabilitat, s’abonarà el 50% de la visita concertada. Aquest aspecte no implica una penalització, sinó una manera de continuar amb la tasca iniciada i el compromís adquirit. La sessió anul·lada es realitzarà el mateix mes per no pertorbar els objectius terapèutics.