La pregunta te truc! Donat que assimilar els dos conceptes, psicologia sanitària i coaching,  és equívoc per dues raons: en primer lloc el coaching no és una professió regulada i per altra banda, en tot el post em referiré a necessitats en termes de Salut Mental, i en aquest àmbit lavaluació psicòlogica, l’orientació diagnòstica i el tractament psicoterapèutic  no són substituibles per un entrenament o “coach”.

Després de  més de 100 anys d’història, la psicologia actualment compta amb reconeixement sanitari i més acceptació social. Aquest històric, juntament amb la prevalença de trastorns d’ansietat, ha afavorit que cada cop més persones es preocupin per estar bé o millor a nivell psíquic.  Però tot i això,  sembla que no som tant àgils demanant ajuda quan es tracta de la nostra salut mental. Ens resistim més a acudir al/la psicòleg/oga quan hi ha patiment psíquic, que al/la traumatòleg/oga quan tenim un dolor sec al genoll.

Però en ocasions, quan hi ha aquest patíment psíquic,    en comptes de demanar ajuda al/la psicòleg/a  o psiquiatra,  s’acudeix a un coach.  Sigui per la “moda” , o per  la por al desencertat i obsolet “estigma” sobre la malaltia mental.

L’aplicació del coaching és molt amplia, i  considero que en l’àmbit del esport, l’educació i l’empresa  el coaching ha cobert un buit important.   Però  en l’ àmbit de la Salut Mental,  tot i que el coaching pot enriquir-nos a nivell de formació complementària, no pot substituir la psicologia sanitària.

Per exemple,  per ajudar a una persona en termes de salut mental,  cal conèixer:  QUI és, a qui li succeeix (Coneixements sobre la persona,  l’entorn sociofamiliar, psicologia evolutiva pel factor de l’edat,  etc.), QUÈ li succeeix (coneixement sobre clínica i psicopatologia), PER QUÈ (realitzar una avaluació clínica i  anàlisis funcional de símptomes, generar hipòtesis i avaluar atribucions causals:  hereditàries, ambientals, etc.) i COM poder tractar (coneixement sobre tècniques i tractament psicoterapèutic).  Nomes en el COM, jo inclouria el coaching com a tècnica per l’apoderament i l’acompanyament de la persona en la presa de decisions.  I cert que també inclouria altres tècniques que la persona ja utilitza i li funcionen (meditació, yoga, flors de bach, etc) com a quelcom complementari a la teràpia psicològica.

El Coaching, com qualsevol tècnica (PNL; terapia breu, Neurobioemoció; EMDR; etc)  ens enriqueix i pot ajudar a millorar la nostra pràctica professional.  Però com hem vist en l’exemple,  l’ èxit  d’una teràpia no es deu únicament a la tècnica, ja que independentment d’aquesta, existeixen més passes i  els coneixements clínics del terapeuta i les seves habilitats són claus.

Per altra banda cal tenir en compte que el coaching agafa coneixements de la Psicologia i conté plantejaments d’altres tècniques, com ara de la terapia centrada en solucions o en estratègica breu. Es a dir, el coaching utilitza teràpies psicològiques que ja existeixen i són emprades per psicòlegs especialitzats des d’un rigor empíric que assoleixen objectius en un nombre més reduït de sessions.

De fet, després de 6 anys certificada com a coach, coordinant equips de psicologia i coaching,  quasi en cada persona que ha acudit a nosaltres com a coaches,  hem detectat simptomatologia que hem tingut que abordar fent de psicòleg/ogues abans que de “Coach”.

En resum, el coaching  com a forma de teràpia en salut mental  és del tot  insuficient. No disposa d’una MIRADA CLÍNICA que consideri totes les variables (BIOPSICOSOCIALS)  i permeti fer una diagnosis.    Això és competència de les professions regulades per sanitat  com la psicologia sanitària i la   psiquiatria . Per altra banda  molts/es psicòlegs/ogues i psiquiatres supervisem clínicament la nostra pràxis.

Amb la salut mental no s’hi juga:  Un/a psicòleg/a sanitari o clínic millor que un/a  Coach.

En el cas de Psilomed in situ  comptem amb ambdós formacions integrades, amb un ample bagatge i  formació complementaria especialitzada per àmbits  (adults, família, parella, infants i fins i tot empresa).

Si et quedes amb dubtes, et pots informar a través del Xat en línia, que trobaràs a la nostra pàgina web, i un/a dels/es  psicòlegs/ogues del nostre equip, l’atendrà sense cap compromís.

Com sempre, gràcies per la confiança.